ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG


ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA001 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm): /S: 165x145x500/M: 205x180x565/L: 24x21..

ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA002 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm):/S: 165x145x450/M: 205x180x515/L: 240x210x565..

ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA003 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm): 155x155x495Ánh sáng: 3000K/6500KIP: 65*Sản p..

ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA004 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm): /S: 210x181x521 /M: 24x210x585/L: ..

ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA005 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm): /S: 210x181x470/M: 24x210x535/L: 317x27..

ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA006 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm): 155x155x495Ánh sáng: 3000K/6500KIP: 65*Sản p..

ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA007 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm): /S: 205x175x490/M: 250x220x575Ánh sáng: 3000K/650..

ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA008 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm): /S: 205x175x545/M: 240x210x622/L: 330x8..

ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG DVA009 (5W)

Liên hệ Chưa Thuế VAT: Liên hệ

Công suất: 5WKích thước LxWxH (mm): /S: 205x175x545/M: 228x280x533/L: 280x2..

Hiển thị từ 1 đến 9 của 28 (4 Trang)
Liên hệ: 089 670 8738
X

Đèn LED Duhal - Tự Hào Đèn LED Việt

Bạn cần tư vấn?